Yazdır e-Posta

ÖĞRENME ve ÇALIŞMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI (ÖÇSEP)

Gerekçe

Bu program son zamanlardaki bilimsel araştırmalarda ulaşılan şu sonuçlara dayanarak geliştirilmiştir:

 

 1. Eğer uygun koşullar sağlanırsa her öğrenen öğrenebilir.
 2. Öğrenen öğrenme sürecinin aktif öğesidir. Öğrenip öğrenmemek bizim elimizdedir.
 3. Sınav başarısı yalnızca ne kadar çalıştığımıza ve bildiğimize bağlı değildir.
 4. Çoğu zaman “nasıl” çalıştığımız “ne kadar” çalıştığımızdan daha önemlidir.
 5. Başarısızlığın en önemli nedeni “zeka düşüklüğü” ya da “tembellik” değil, stratejik davranamamaktır.
 6. Beynimizin muhteşem kapasitesini kullanamıyoruz. Öğrenme stratejileriyle bunu harekete geçirebiliriz.
 7. Strateji kullanımını öğrenmemiz başarısızlığı ortadan kaldırır ve öğrenme kapasitemizi geliştirir.

 

Amaçlar

ÖÇSEP katılımcıların aşağıdaki amaçlara ulaşmasına yardım eder:

 

 1. İnsan zihninin nasıl çalıştığını ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrama,
 2. Stratejik öğrenmenin önemini kavrama,
 3. Kendi öğrenme ve çalışma alışkanlıklarını çözümleme,
 4. Etkili öğrenme ve çalışma stratejilerini kullanabilme,
 5. Öğrenme kapasitesini etkilice kullanma ve artırma,
 6. Bu bağlamda; amaçlarını zamanını, konsantrasyonunu, dikkatini, enerjisini, stresini ve öğrenme sürecini daha etkilice yönetebilme ve kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıyabilme,
 7. Üretken zihin alışkanlıkları kazanma,
 8. Üst düzey düşünme, bilgi işleme ve bellek artırma süreçlerinin harekete geçmesi,
 9. Dolayısıyla daha hızlı ve daha kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi,
 10. Okulla, öğrenmeyle ve sınavlarla ilgili isteksizlik, kendini bırakmışlık ve stres gibi olumsuzlukların üstesinden gelme,
 11. Sınav ediminin (performansının) artması,
 12. Kişinin yeteneğinin ve potansiyelinin üst sınıra kadar gelişmesi.

 

Katılımcılar

ÖÇSEP’e öğrenciler ve yetişkinler kendi düzeylerinde oluşan gruplarda katılabilirler.

 

Öğrenme ve Çalışma Stratejileri Eğitimi Programı

Konu

Süre (saat)

Destekleyici stratejiler

10

Öğrenmeyi kolaylaştırma stratejileri

20

Sınav edimini (performansını) artırma stratejileri

10

Toplam

40